Goda ledare är lösningen på allt Chefshuset erbjuder chef- och ledarskapsutbildningar, föreläsningar, grupphandledning och nätverk – men även coachning, ledningsgruppsstöd och konsultation inom chef- och ledarskap. Med övertygelsen om att bra chefer också tar hand om och stärker sig själva erbjuder vi dessutom tränings- och konferensmöjligheter. Chefshusets veckovisa nyhetsbrev och Vibekes blogg läses av tusentals chefer och ledare varje vecka.

Aktuellt

Utbildningar

Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av både chef- och ledarutbildningar. Helhetsgrepp på chefsuppdraget eller en specifik chefsfråga. Dagar eller timmar. Nu eller senare. Omedelbart eller över tid. Vi anser att alla chefer ska få stöd, inspiration och utveckling utifrån sina individuella förutsättningar.

Företagsinternt

Att chefer och ledare från samma verksamhet tillsammans får utbildning eller stöd har sina fördelar. Upplägg och innehåll kan anpassas till verksamhetens och chefernas behov och förutsättningar, värdefullt erfarenhetsutbyte sker, chefernas gemenskap stärks och chef- och ledarskapet blir mer sammanhållande.

Coach & rådgivare

Det finns ofta lägen där en chef eller chefsgrupp behöver bollplank, vägledning eller annat stöd. Det kan handla om en specifik arbetsuppgift eller krävande situation eller om att utvecklas som individ eller grupp.

Veckans ledarnytt

Dålig organisationskultur – chefers sex varningssignaler En dålig organisationskultur kan ha en starkt negativ påverkan på medarbetarengagemang och produktivitet liksom det kan stöta bort kunder – det är ingen nyhet. Men kombinationen sociala medier och medarbetares växande vilja att öppet prata om det de inte tycker fungerar på arbetsplatsen har numera gjort den interna organisationskulturen till en offentlig angelägenhet.

Senaste blogg

VD:n är ”heligt förbannad”

Ericssons vd är ”heligt förbannad”, och det kan man ju förstå. Under två decennier har företaget ägnat sig åt korruption och mutaffärer i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait och Vietnam.

I helgen kom nyheten att de måste betala…

Vibeke Pålhaugen

Från våra kunder