Goda ledare är lösningen på allt Chefshuset erbjuder chef- och ledarskapsutbildningar, föreläsningar, grupphandledning och nätverk – men även coachning, ledningsgruppsstöd och konsultation inom chef- och ledarskap. Med övertygelsen om att bra chefer också tar hand om och stärker sig själva erbjuder vi dessutom tränings- och konferensmöjligheter. Chefshusets veckovisa nyhetsbrev och Vibekes blogg läses av tusentals chefer och ledare varje vecka.

Aktuellt

Utbildningar

Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av både chef- och ledarutbildningar. Helhetsgrepp på chefsuppdraget eller en specifik chefsfråga. Dagar eller timmar. Nu eller senare. Omedelbart eller över tid. Vi anser att alla chefer ska få stöd, inspiration och utveckling utifrån sina individuella förutsättningar.

Företagsinternt

Att chefer och ledare från samma verksamhet tillsammans får utbildning eller stöd har sina fördelar. Upplägg och innehåll kan anpassas till verksamhetens och chefernas behov och förutsättningar, värdefullt erfarenhetsutbyte sker, chefernas gemenskap stärks och chef- och ledarskapet blir mer sammanhållande.

Coach & rådgivare

Det finns ofta lägen där en chef eller chefsgrupp behöver bollplank, vägledning eller annat stöd. Det kan handla om en specifik arbetsuppgift eller krävande situation eller om att utvecklas som individ eller grupp.

Veckans ledarnytt

Chefsuppdraget handlar inte om att vinna, men att få fortsätta spela Simon Sinek har fängslat miljontals chefer med sin hyllade bok ”Start with Why” (2009). I en ny uppmärksammad chef- och ledarskapsbok: ”The Infinite Game”. är budskapet du i tillägg till ett "why" behöver en ”just cause” i form av en vision för framtiden. Och att målet inte är att vinna, men att finnas kvar i spelet.

Senaste blogg

Cheferna sprider känslan av osämja

Som invandrare påminns jag ofta om att jag här i Sverige har en avvikande förkärlek till tydlighet; att inte linda inte, kom till saken och säg som det är! Men det finns tillfällen där även jag anser att det är klokt att ligga lågt. Till exempel…

Vibeke Pålhaugen

Från våra kunder