Chefen och den goda arbetsplatsen

– Chefens roll: att hantera stress, konflikter och kränkningar

Som chef vill du erbjuda en god arbetsmiljö och ha välmående medarbetare som utvecklas och presterar på topp. Men så ser inte dagens arbetsliv ut i Sverige. Vardagens stress och olika former av konflikter på jobbet leder till lägre engagemang och högre sjuknärvaro och -frånvaro än vad vi har råd med både ur mänskligt och ekonomiskt perspektiv.

Med det som bakgrund kom Arbetsmiljöverkets föreskrift 2016 om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Den tydliggör att du som chef måste få kunskap och förutsättningar för att skapa god arbetsmiljö, samt vilket ansvar du har för att förebygga och hantera stress, konflikter och kränkningar. Det är inte en bisyssla, utan starkt kopplat till hur du som chef planerar och leder din verksamhet. Du behöver också grundläggande kunskap om mänsklig psykologi och varför vi människor gör som vi gör, om konflikthantering och svåra samtal.

På den här kursen fokuserar vi inte på tolkningar av föreskriftens paragrafer utan hur du med kunskap om mänsklig psykologi kan planera och leda så att medarbetarna får goda förutsättningar att prestera på hög nivå – och må bra. Du får också kunskap om hur du kan agera när problem uppstår, samt praktisk träning i att genomföra krävande samtal med medarbetarna kring arbetsrelaterad stress, konflikter och kränkande särbehandling.

Chefen och den goda arbetsplatsen är en praktisk och nyttig kurs anpassad för chefens vardag. Vi lär ut forskningsbaserade verktyg för beteendepåverkan och beprövade pedagogiska verktyg. Kursen leds av Magnus Adell som är leg psykolog och leg psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning.
 

Innehåll

Grunden: Det goda chef- och ledarskapet

 • Ledarskapet där människor utvecklas, presterar och mår som bäst på jobbet.
 • Vad styr våra beslut och beteenden på jobbet?
 • ”Den sociala hjärnan” – hur sociala interaktioner påverkar vårt omdöme, våra beslut och beteenden.
 • Signaler på dålig psykisk ohälsa och psykosocial arbetsmiljö.
   

Förebygga och hantera arbetsrelaterad stress

 •  Ohälsosam arbetsbelastning, psykisk och fysisk.
 •  Chefens roll för balansen prestation / återhämtning.
 •  Vad chefen kan göra om den arbetsrelaterade stressen upplevs för hög.
   

Förebygga och hantera konflikter och kränkande särbehandling

 • Vad är kränkande särbehandling?
 • Utredande samtal.
 • När kränkande särbehandling blir konflikt.
 • Besvärliga beteenden som ofta leder till konflikter.
 • Verktyg för konflikthantering – på individ- och gruppnivå.
 • Bidrar mitt beteende som chef till konflikter och hur kan jag i så fall ändra på det?
 • Praktisk samtalsträning med fokus på krävande medarbetarsamtal kring arbetsrelaterad stress, konflikter och kränkande särbehandling.

 

Kursens mål

Kursens mål är att du som chef ska få

 • ökad insikt och förståelse för hur människan fungerar samt chef- och ledarskapets påverkan på hur människor utvecklas, presterar och mår
 • kunskap och förståelse för hur du som chef kan förebygga och hantera arbetsrelaterad stress
 • kunskap och förståelse för hur du som chef kan förebygga och hantera kränkande särbehandling
 • metoder och verktyg i ditt chef- och ledarskap
 • praktisk samtalsträning med skådespelare. 
   

Upplägg och metodik

2 dagar 09.00–17.00.

Genom att varva teori med praktiska övningar kopplade till din vardag som chef, ska du kunna omsätta kursen till praktisk nytta genast när du kommer tillbaka till jobbet. Vi ser reflektion och erfarenhetsutbyte mellan chefer som en viktig del av pedagogiken.
 

Målgrupp

Chefen och den goda arbetsplatsen vänder sig till dig med uppdraget att leda i rollen som chef, hr-person eller arbetsledare.
Max 16 deltagare.
 

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.
 

Kursledare

Magnus Adell, läs mer om kursledaren här.
 

Datum

11–12 september 2017
20–21 november 2017
 

Pris

11 400 SEK exklusive moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.


Aktuella datum:
11–12 september 2017
20–21 november 2017
Anmäl dig här

Ladda ner kursprogrammet som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Undrar du om utbildningen är rätt för dig, vill du ha referenser eller är ni fler som önskar gå utbildningen och vill ha offert? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också Chefen och den goda arbetsplatsen för chefsgrupper internt på företag och verksamheter. Interna utbildningar gör vi med eller utan anpassningar – på plats hos er eller hos oss.

Chefen och den goda arbetsplatsen

Upplägg: 2 dagar 09.00–17.00

Pris: 11 400 SEK

Aktuella datum:
11–12 september 2017
20–21 november 2017Våra utbildningar

PROGRAM

KURSER

KORTKURSER