Feedback och svåra samtal

– Vardagsdialog kring prestation och utveckling

Aldrig har chefer haft så höga krav på sig att utveckla medarbetarna mot högre engagemang och prestation. Ett viktigt chefsarbete är därför en tät dialog kring arbete och utveckling med varje enskild person. Men det är lätt att glömma som chef, att undvika och skjuta på obestämd framtid.

Det kan handla om att framföra kritik eller att ta upp det som inte fungerar utan att såra. Att reda ut kränkningar och konflikter, meddela en lön som inte kommer uppskattas, kanske omplacera eller säga upp. Men också att uppmärksamma det som medarbetarna gör bra, är en vanlig chefsutmaning.

Att bekräfta det medarbetarna gör bra är ännu viktigare än att uppmärksamma det som inte fungerar. Logiken är enkel. Personer som får höra att de gör rätt saker bra gör i regel ännu mer rätt saker, och ännu bättre.

På den här kursen får du en större förståelse för återkopplingens nytta för såväl individ som verksamhet, samt kunskap om hur du som chef kan arbeta med återkoppling så att det ger resultat. Kursen erbjuder också praktisk övning där du får träna på konkreta samtal från chefsvardagen. Det höjer inte bara din kompetens, utan ger dig också större trygghet och lugn inför chefsvardagens alla samtal. 
 

Innehåll

 • Individers och organisationers behov av dialog kring egen prestation och utveckling.
 • Feedback som ger resultat har högt instruktionsvärde – en enkel modell. 
 • Den röda tråden mellan mål, uppföljning och prestation.
 • En trestegsmodell för svåra samtal.
 • Att som chef hantera och bemöta känsloyttringar.
 • Praktisk samtalsträning.
   

Kursens mål

Kursens mål är att du som chef eller ledare ska få

 • förståelse för vikten av att som chef löpande arbeta med feedback i vardagen
 • kunskap, verktyg och modeller för konstruktiv feedback samt chef- och medarbetarsamtal 
 • praktisk träning i att ge feedback och genomföra svåra samtal.
   

Upplägg och metodik

1 dag 09.00–17.00.

Genom att varva teori med praktiska övningar kopplade till din vardag som chef, ska du kunna omsätta kursen till praktisk nytta genast när du kommer tillbaka till jobbet. Vi ser reflektion och erfarenhetsutbyte mellan chefer som en viktig del av pedagogiken. Programledarens egna långa chefserfarenhet är en viktig tillgång i kursen. 
 

Målgrupp

Feedback och svåra samtal vänder sig till dig som har chef- eller ledaransvar, samt till hr-personer med ansvar att stödja chefer. 
 

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.
 

Kursledare

Vibeke Pålhaugen, läs mer om kursledaren här.
 

Datum

8 mars 2019
17 maj 2019
19 september 2019
29 november 2019

Pris

5 900 SEK exklusive moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.


Aktuella datum:

8 mars 2019
17 maj 2019
19 september 2019
​29 november 2019
Anmäl dig här

Ladda ner kursprogrammet som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Undrar du om utbildningen är rätt för dig, vill du ha referenser eller är ni fler som önskar gå utbildningen och vill ha offert? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också Feedback och svåra samtal för chefsgrupper internt på företag och verksamheter. Interna utbildningar gör vi med eller utan anpassningar – på plats hos er eller hos oss.