Goda ledare är lösningen på allt Chefshuset erbjuder chef- och ledarskapsutbildningar, föreläsningar, grupphandledning och nätverk – men även coachning, ledningsgruppsstöd och konsultation inom chef- och ledarskap. Med övertygelsen om att bra chefer också tar hand om och stärker sig själva erbjuder vi dessutom tränings- och konferensmöjligheter. Chefshusets veckovisa nyhetsbrev och Vibekes blogg läses av tusentals chefer och ledare varje vecka.

Aktuellt

Utbildningar

Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av både chef- och ledarutbildningar. Helhetsgrepp på chefsuppdraget eller en specifik chefsfråga. Dagar eller timmar. Nu eller senare. Omedelbart eller över tid. Vi anser att alla chefer ska få stöd, inspiration och utveckling utifrån sina individuella förutsättningar.

Företagsinternt

Att chefer och ledare från samma verksamhet tillsammans får utbildning eller stöd har sina fördelar. Upplägg och innehåll kan anpassas till verksamhetens och chefernas behov och förutsättningar, värdefullt erfarenhetsutbyte sker, chefernas gemenskap stärks och chef- och ledarskapet blir mer sammanhållande.

Coach & rådgivare

Det finns ofta lägen där en chef eller chefsgrupp behöver bollplank, vägledning eller annat stöd. Det kan handla om en specifik arbetsuppgift eller krävande situation eller om att utvecklas som individ eller grupp.

Veckans ledarnytt

Chefers eviga saknad efter oplanerad tid Att chefer behöver utrymme för att tänka, och marginaler för spontana möten och att ta hand om akuta problem, är ingen nyhet. Men säg den chef som inte känt saknad och dåligt samvete när kalendern trots allt oftast blir fulltecknad.

Senaste blogg

Ministern gör klokt i att inte ta sin chef i försvar

Den gyllne regeln är att chefer ska ta sina underställda i försvar och axla ansvaret för deras handlingar. Det kan ta emot och innebära ett personligt risktagande men bygger lojalitet, förtroende och engagemang i teamet. Som bekant har dock alla gyllne regler undantag,…

Vibeke Pålhaugen

Från våra kunder