• darkblurbg
  Ny som chef
  Ingen är född till att bli en bra chef
 • darkblurbg
  Utveckla ditt ledarskap
  Ledarskapsprogram för erfarna chefer
 • darkblurbg
  Chefens svåra samtal
  Chefer kommer behöva genomföra många samtal med tunga besked under en tid framöver.
 • darkblurbg
  Leda utan att vara chef
  En allt vanligare och knepig ledarroll
Goda ledare är lösningen på allt I osäkra och tuffa tider ökar kraven på chefer om att snabbt analysera, prioritera och fatta och verkställa svåra beslut och chefers behöver mer stöd, bollplank och vägledning.

LÅT INTE ALL OSÄKERHET HINDRA DIG IFRÅN ATT VÅGA PLANERA FÖR EN BÄTTRE (CHEFS)HÖST.
Som chef eller arbetsledare har ditt behov av stöd, ny kunskap och erfarenhetsutbyte aldrig varit större i modern tid – än just nu. Men på grund av sjukdom, karantän, stängda skolor eller förskolor, restriktioner från arbetsgivaren eller andra skäl kan du när som helst få förhinder. Låt inte det hindra dig från att planera in det stöd och den utveckling du behöver.
Givet den enormt stora osäkerhet som Corona medför för chefer och arbetsledare både på kort och lång sikt erbjuder Chefshuset från och med den 1 mars 2020 kostnadsfri om- och avbokning fram till dagen innan kursstart för alla nya kursbokningar.
Vid förhinder är vår förhoppning självklart att du bokar om dig till ett senare kurstillfälle, men möjligheten att boka av erbjuds också. Beslutet är ditt.

Aktuellt

Chefsstöd under krisen, individuellt

I svåra och oroliga tider ökar chefers behov av stöd. Ett effektfullt sätt att möta chefers ökade behov av bollplank och vägledning i konkreta situationer i chefsvardagen är individuell coachning och rådgivning av erfarna personer med lång egen chefserfarenhet.

Chefsstöd under krisen, grupp

I svåra och oroliga tider ökar chefers behov av stöd. Ett effektfullt sätt att möta chefers ökade behov av bollplank och vägledning i konkreta situationer i chefsvardagen är grupphandledning och -rådgivning av erfarna personer med lång egen chefserfarenhet.

Öppna utbildningar

Oavsett begåvning är ingen född till att bli en bra chef – som i alla yrkesroller förutsätter chefsrollen att du måste lära dig jobbet. Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av öppna chef- och ledarutbildningar till chefer och ledare på alla nivåer och alla typer av verksamheter.

Veckans ledarnytt

Gott krisledarskap gör hjältar Femton års forskning kring krisledarskap har resulterat i två övergripande slutsatser: 1) Den första krisen kanske var oundviklig, men en sekundär kris orsakad av fel respons kan undvikas, och 2) Alla kriser har sina offer, skurkar och hjältar.

Senaste blogg

Jag har blivit ett fan, men det tär att han bryter mot den gyllene chefsregeln

Han har en sällsynt förmåga att formulera sig lugnt, tydligt och en smula underhållande, och han är utomordentligt kunnig inom sitt gebit. Och som om inte det vore nog tycks han även vara en trevlig och hyvens person. Liksom stora delar av landets befolkning har jag…

Vibeke Pålhaugen

Från våra kunder