Chefshusets coacher och rådgivare

Chefshusets coacher och rådgivare är alla mycket erfarna inom chef- och ledarutveckling, och de har dessutom själva långa erfarenheter som chefer. Flera av dem har belönats med prestigefyllda priser för sina chefskap!


Nedan kan du läsa mer om Chefshusets coacher, program- och kursledare.

 

 

Vibeke Pålhaugen 

Vibeke är civilekonom med ett förflutet inom finanssektorn och som strategikonsult. Åren 2003 till 2011 arbetade Vibeke på företaget Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. Kärnan i verksamheten var Tidningen Chef, med omkring 170 000 läsare bland landets chefer. Under sin tid på Chef byggde Vibeke bland annat upp en chefsutbildnings- och nätverksverksamhet från grunden, liksom olika chefs- och ledarskapsevenemang.

I april 2011 startade Vibeke den egna verksamheten Chefshuset där ambitionen är att på olika sätt höja chefers välmående och prestationsförmåga. Verksamheten förenar det stora engagemanget och den djupa övertygelsen om vikten av det goda chefskapet, och att chefer tar hand som sig själva.

Vibeke har mer än tjugo års erfarenhet som chef, rådgivare, föreläsare och kursledare inom chef- och ledarskap samt strategi- och affärsutveckling. Vibekes roll idag förutom att driva och utveckla Chefshuset är som rådgivare, utbildare, coach, handledare och föreläsare.

Om Vibeke
Vibeke brinner för att chefer ska få förutsättningar att göra ett bra jobb. Med omättlig nyfikenhet och granskande blick analyserar hon den enskilda chefens situation och beteende, såväl som de övergripande strukturerna. Djärvt och utan att nödvändigtvis stryka medhårs, delar Vibeke sedan med sig av sina idéer och synpunkter – ofta med exempel från egna erfarenheter, och alltid med ett varmt hjärta. Efter många år som strategikonsult och företagsledare är Vibekes absoluta styrka den målinriktade verksamheten.

 

 

Eva Söderlind

Eva är systemvetare med mer än 30 års erfarenhet av förändringsarbete som managementkonsult och chef. Tillsammans med Kristin Holmberg delade hon ledarskapet på Ericsson Business Consulting. År 2000 tilldelades de tillsammans priset Årets Chef, för deras förmåga att samspela och verka som en enhet i sitt ledarskap.

Eva och Kristin Holmberg driver idag konsultföretaget Doppia, där de arbetar med ledarskapsutveckling i form av utbildning, coachning och organisationsutveckling. Evas roll är som kursledare, rådgivare, utbildare, coach, handledare och föreläsare.

Doppia och Vibeke har haft ett mycket nära samarbete sedan 2003, först i Chefs regi och sedan 2011 under Chefshusets tak.

Om Eva
Eva har som sann humanist en stor tro på varje chefs möjligheter att utvecklas till en bättre ledare. Trots att hon möter ett hundratal nya chefsansikten varje år, så förmår Eva att verkligen bry sig om att var och en ska lyckas i sina uppdrag. Evas näst största tillgång är hennes egna gedigna chef- och ledarskapserfarenhet och starka sinne för affärer. Hon är en sann affärskvinna som aldrig låter cheferna glömma vad deras uppdrag som chef egentligen handlar om!

 

 

Kristin Holmberg

Kristin är utbildad inom informationsteknik och matematik. Hon har arbetat som chef, projektledare och managementkonsult i skilda branscher som bland annat grossist, och inom bank och försäkring. Under åren som chef på Ericsson skapade hon tillsammans med Eva Söderlind en ny arbetsmetod i form av delat ledarskap. Som bevis för deras förmåga att samverka som ledare belönades de år 2000 med priset Årets Chef.

Kristin och Eva Söderlind driver idag konsultföretaget Doppia, där de arbetar med ledarskapsutveckling i form av utbildning, coachning och organisationsutveckling. Kristins roll är som kursledare, rådgivare, utbildare, coach, handledare och föreläsare.

Doppia och Vibeke har haft ett mycket nära samarbete sedan 2003, först i Chefs regi och sedan 2011 under Chefshusets tak.

Om Kristin
I mötet med Kristin imponeras man i första hand av den djupa och breda kompetensen och erfarenheten av ledarskap. Kristin har också en helt unik förmåga att se och vägleda varje enskild individ med en tydlighet som inte är så vanlig i det svenska arbetslivet. Det finns inte bara subjektiva sanningar, utan också rätt och fel i chef- och ledarskapet!

 

 

Peter Fichtel 

Peter är leg psykolog med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. De första åren som psykolog arbetade han kliniskt med indikationerna cancer, smärta och depressioner.

Sedan drygt tio år har Peter uteslutande arbetat med organisations- och ledarutveckling inom både offentlig och privat sektor. Han har haft ansvar för olika organisations- och ledarutvecklingsprocesser, och han har varit chef för beteendevetare och ledarutvecklare. Peter stöder och utvecklar chefer och har nu rollen som rådgivare, utbildare, coach, handledare och föreläsare.

Peter och Vibeke har haft ett nära samarbete sedan 2007, först i Chefs regi och sedan 2011 under Chefshusets tak.

Om Peter
Peter imponerar med sin tunga akademiska bakgrund, men hans briljans ligger i förmågan att kommunicera det svåra med lätthet, tydlighet och inte så sällan med en gnutta humor. Peter hittar alltid en stabil förankring i chefens vardag, och han har en unik förmåga att få chefen att se på sin situation med nya mer positiva ögon, samt att hitta nya, konstruktiva lösningar. Peter stryker inte alltid medhårs – men under alla omständigheter med omtanke!

 

 

Anna Lans

Anna har en fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap från Uppsala universitet, och hon är utbildad coach. Utöver att arbeta med kommunikation, på såväl byrå- som köparsidan, har Anna grundat och drivit en PR-byrå, varit reporter på TV4 och HR-chef på PRIME, en av landets största PR-byråer.

Annas 15 år som chef och kommunikationskonsult som har gett henne ett affärsmässigt och kommunikativt förhållningssätt till ledarskapet. Hennes roll i dag är som coach, ledarutvecklare och rådgivare.

Anna och Vibeke har haft ett nära samarbete sedan 2003, först i Chefs regi och sedan 2011 under Chefshusets tak.

Om Anna
Utmärkande för Anna är en orubblig tilltro till individens förmåga att reflektera över vilka möjligheter och drivkrafter hon har, och att med det som bas definiera en möjlig och önskad väg framåt. Anna är en lyssnande person som kan säga ”Du har fel!” på ett sätt som omedelbart bygger förtroende. Annas tydlighet är hennes andra bästa gren efter kommunikation. Hon vet hur man når fram – i marknadens brus, men kanske främst internt som chef och ledare.

 

Rolf Heyman

Rolf har en jur kand från Stockholms Universitet och ett flertal juridiska vidareutbildningar, samt många års erfarenhet av arbete inom främst arbetsrätten och brottmålsjuridiken.

Rolf har varit chefsjurist vid chefsorganisationen Ledarna i 17 år. Där var han bland annat ansvarig för juridik-, pensions- och försäkringsfrågor. Han har också fungerat som privat och offentlig försvarare i såväl rena brottmål som arbetsmiljö- och miljömål, samt som ombud i arbets- och familjerättsliga tvister.

Rolf har stor erfarenhet som kursledare inom främst arbetsrättens område. Han arbetar numera i egen regi som föreläsare, konsult och juridiskt ombud i arbetsrättsliga tvister, och som offentlig och privat försvarare i brottmål.

Rolf och Vibeke har haft ett nära samarbete sedan 2004, först i Chefs regi och sedan 2011 under Chefshusets tak.

 

 

Nina Norén

Nina är civilekonom med över 15 års erfarenhet av utveckling av arbetssätt. Hon arbetar med individens personliga arbetssätt i till exempel personlig effektivitet och personligt ledarskap, men också med organisationers utveckling och förändring av arbetssättet vid till exempel övergång till öppet eller flexibelt kontor. 

Nina har erfarenhet från det privata näringslivet liksom statlig sektor, som chef, konsult, utbildare och projektledare. Hon har verkat i både mindre och större organisationer, och har en gedigen internationell erfarenhet. Under tiden på Ericsson var Nina bland annat global marknadschef för affärsområdena Personal Mobility och Personal Efficiency, samt chef för Ericsson Enterprise Education.

Sedan tio år driver hon eget företag där hon specialiserat sig på bland annat personlig effektivitet, change management och öppna/flexibla kontor. 

Nina och Vibeke har haft ett nära samarbete sedan 2003, först i Chefs regi och sedan 2011 under Chefshusets tak.

Om Nina
Nina ser den strategiska vikten av att chefen är en god ledare över sig själv. En ledare som gör medvetna val för att kunna verka effektivt i organisationen. Många chefer idag upplever att de inte har tillräckligt med tid att vara chef, och att arbetsdagen är alltför splittrad. Dessa chefer har stor hjälp av att skapa en struktur för sin vardag, där tiden används på ett smart sätt så att chefen kan uppnå önskad effekt och känna sig nöjd när arbetsdagen är slut.

 

 

Maria Furenmo

Maria är personalvetare, och har studerat personal- och organisationsteori (P-linjen) med inriktning företagsekonomi på Stockholms Universitet.

Maria har haft olika chefsbefattningar i mer än 17 år, varav de senaste tio som HR-direktör för Nordnet, Outokompu samt det nuvarande HR-direktörsuppdraget på det snabbväxande bolaget Net Entertainment (publ). En röd tråd i Marias yrkesliv har varit förändringsarbete, och hon drivs av ett passionerat intresse för företagskulturens betydelse för affären, liksom för individens förmåga att hantera, driva och ta ansvar för sin egen motivation.

Maria och Vibeke har haft ett nära samarbete sedan 2010, först i Chefs regi och sedan 2011 under Chefshusets tak.

Om Maria
Maria är ovanligt stark och tydlig i sin roll som HR-direktör. Affärsnära HR och företagskulturens betydelse för affären är hennes ledstjärnor och drivkraft. Det i kombination med en orädd rakhet har varit hennes starkaste framgångsfaktor. Med sitt engagerande sätt, djupa kunskap och långa erfarenhet vinner Maria stort förtroende nedåt som uppåt, och hon är ett efterfrågat bollplank för såväl HR-chefer som mellanchefer och ledningsgrupper.

 

 

Magnus Adell

Magnus är leg psykolog och leg psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Han är verksam som organisationspsykolog, och har en gedigen kompetens för att arbeta med OBM i förändringsprocesser, inom organisationer där olika personers/gruppers beteenden behöver förändras eller utvecklas.

Magnus arbetar idag med ledarutveckling och beteendeförändringar inom organisationer, både på grupp- och individnivå. Han stöder och utvecklar ledare genom rollen som rådgivare, utbildare, coach, handledare och föreläsare.

Magnus och Vibeke har haft ett nära samarbete under Chefshusets tak sedan 2011.

Om Magnus
Magnus har en unik förankring i teorin, och därtill en fantastisk förmåga att omsätta kunskap till praktisk verklighet på ett kärnfullt sätt. Han är lugn, trygg och underfundig, och kan alltid bjuda på olika vinklar och nya perspektiv i tillvaron, såväl privat som allmänt. Att umgås med Magnus är utvecklande och spännande, och man får alltid med sig en ny infallsvinkel som man har nytta av.