Ledningsgruppsutveckling

Chefer som ingår i ledningsgrupper upplever ofta att de sliter med att hitta effektiva arbetssätt. De fastnar i operativa frågor, de släcker bränder och det tålamodsprövande informationsutbytet gör ingen nytta. Ledningsgruppens syfte och förväntningarna dess medlemmar är ofta oklara, det är svårt att fatta beslut och ännu svårare att följa dem. Väl tillbaka i sina respektive verksamheter drar ledningsgruppskollegorna åt olika håll.

Inte undra på att många ledningsgruppschefer upplever en frustration. Och inte undra på att organisationens förtroende för ledningsgruppen är ett förbättringsområde i många verksamheter. 

Chefshuset har lång erfarenhet av att stödja och utveckla ledningsgrupper på alla nivåer. Syftet är alltid att åstadkomma ett effektivt ledningsgruppsarbete där cheferna tillsammans och med större arbetsglädje styr verksamheten med ökad kraft och i samma riktning.

Chefshusets konsulter och rådgivare är alla mycket erfarna inom chef- och ledarutveckling, strategi- och verksamhetsutveckling samt grupputveckling. Alla har dessutom själva långa erfarenheter som chefer.

Chefshusets upplägg för ledningsgruppsutveckling skräddarsys alltid efter nuläget, specifika behov och verksamhetens prioriteringar. Hur omfattande föreslagna insatser är – från punktinsatser till ett längre utvecklingsarbete – varierar beroende på behov, hur mycket som redan finns på plats i organisationen samt på dynamiken i ledningsgruppen.

Typiska ledningsgruppsutvecklingsbehov och -prioriteringar är:

  • Visions- och strategistöd.
  • Målstyrning och uppföljning.
  • Ledningsgruppens arbetssätt – syfte, agenda, spelregler, mötesstruktur med mera.
  • Ledningsgruppens ”chefsår”.
  • Framgångsrikt team – ledningsgruppens sammansättning, kommunikation och samarbete.
  • Gemensam syn på det goda chef- och ledarskapet.
  • Förändringsledning.

 

Fyra steg – så arbetar vi med ledningsgruppsutveckling

Steg 1: Offertförslag

Offertförslag

Efter en inledande dialog med uppdragsgivaren tar vi fram ett första förslag på upplägg, syfte och frågeställningar samt arvode. Offertförslaget innehåller också relevanta referenser om önskvärt.

 

Steg 2: Vi tar fram upplägget

Innehåll och upplägg

I syfte att uppnå bästa möjliga anpassning till kundens specifika situation och behov genomför vi samtal med utvalda personer hos uppdragsgivaren. Syftet är att anpassa innehåll och genomförande med förståelse för verksamheten och ledningsgruppens utmaningar, behov och prioriteringar.

Efter genomförda samtal fastställer vi upplägg, inriktning och omfattning i samråd med uppdragsgivaren.

Datum och plats

Vi fastställer datum och plats. Datum bestäms i samråd mellan uppdragsgivaren och Chefshuset.

Genomförande sker på den plats som passar bäst för uppdragsgivaren. Våra kunder får alltid ett förmånligt erbjudande om att komma till Chefshusets uppskattade, funktionella och personligt omhändertagande konferenslokaler på Nybrogatan 58 i Stockholm.

 

Steg 3: Vi genomför

Konsult och rådgivare

Chefshusets konsulter och rådgivare är alla mycket erfarna inom chef- och ledarutveckling, strategi- och verksamhetsutveckling samt grupputveckling. Alla har dessutom själva långa erfarenheter som chefer.

Arbetsmöten

Chefshusets ledningsgruppsutvecklingsarbete sker främst genom att vi genomför halv- och heldags arbetsmöten med ledningsgruppen. Mellan mötena kan cheferna få uppgifter att jobba med och individuell chefscoachning. Vi använder också enkäter, 360 utvärderingar och liknande för att effektivisera mötestiden.

Vid behov ger vi korta teoretiska föreläsningar för att visa på modeller, metoder, tekniker och strukturer som kan appliceras i arbetet. 

 

Steg 4: Vi följer upp resultatet

För Chefshuset är det självklart att följa upp både hur uppdragsgivaren och deltagarna upplever ledningsgruppsutvecklingens olika delar och helhet. Vi gör därför alltid en utvärdering som återrapporteras till kunden. 


Skicka en bokningsförfrågan med nätverkets eventuella inriktning, antal deltagare och ungefärlig starttidpunkt.
Bokningsförfrågan

Har du nätverks- eller handledningsidéer, önskemål eller frågor som du vill diskutera? Lämna dina uppgifter så ringer vi gärna upp dig.
Kontakta mig

Den icke-fungerande ledningsgruppen har fått ett ansikte. Samt en check-lista för den som vill kolla av den egna ledningsgruppens beskaffenhet.

Att jämlika chefer och ledare från samma verksamhet träffas regelbundet för att diskutera chefsvardagen med handledning lyfter såväl individen som verksamheten.

Om Ledningsgrupps-utveckling

Välfungerande ledningsgrupper går inte att stoppa. Ett effektivt ledningsgruppsarbete där cheferna tillsammans och med större arbetsglädje styr verksamheten med ökad kraft och i samma riktning vinner organisationens förtroende.

Chefshuset har lång erfarenhet av att stödja och utveckla ledningsgrupper på alla nivåer.

Bloggen Den icke-fungerande ledningsgruppen har fått ett ansikte.

En checklista för den som vill kolla av den egna ledningsgruppens beskaffenhet.

Coach & rådgivare erbjudanden