Chefsnätverk och -handledning

Tillsammans är chefer starkare

Chefer och ledare ställs ständigt inför krävande utmaningar som de är osäkra på hur de ska hantera. Och alla chefer önskar någon att ventilera och diskutera sina konkreta chef- och ledarskapsfrågor med. Ett mycket effektfullt sätt att möta det behovet är att skapa möjligheter för chefer att bolla idéer och utbyta erfarenheter med jämlika chefskollegor.

Chefshuset har lång erfarenhet av att anordna och leda interna chefsnätverk och grupphandledning av chefer. Som erfarna chefs- och ledarutvecklare ger vi ny kunskap samt möjlighet att ta upp specifika fall, utmaningar och förutsättningar som cheferna ställs inför i sin vardag, för att sedan bli coachade i detta. 

Målet är att cheferna ska lämna träffarna klarare i tanken, mindre ensamma och med en plan för att ta tag i sina utmaningar. Det skapar en ovärderlig nytta och en kostnadsbesparing för såväl cheferna som för verksamheten.

Ofta förekommande mål för verksamhetsinterna chefsnätverk eller handledning är att deltagarna ska få

  • fördjupad förståelse för sin specifika chef- och ledarskapssituation
  • konkreta lösningar/åtgärder för sina utmaningar samt uppföljning av dessa
  • ny kunskap i form av praktiska metoder, verktyg och modeller
  • ta del av andra chefers lärdomar, erfarenheter och tips
  • hjälp att få bort ”silotänket” inom verksamheten
  • bygga ett starkare chefskollektiv som står tillsammans och som ger varandra löpande stöd i vardagen
  • utveckla en mer sammanhållen syn på det goda chef- och ledarskapet inom verksamheten.

 

Inriktning

Chefshusets chefsnätverk och grupphandledningen brukar vara av:
Allmän karaktär där deltagarnas egna behov styr vad som tas upp, och gruppen bestämmer gemensamt tema för varje träff.

Specifik karaktär där cheferna/ledarna får hjälp att hantera en specifik situation eller utmaning. Eller de behöver jobba med och öka sin kunskap inom ett specifikt område, som exempelvis förändringsledning, bygga team, medarbetarengagemang eller liknande. 

 

Antal deltagare

Nätverk eller grupphandledning som åsyftar individuell chef- och ledarutveckling eller som ska hantera en specifik situation/utmaning rekommenderas att begränsa antalet deltagare till max 10–12 personer. På så sätt optimeras deltagarnas nytta och möjlighet att komma till tals och få goda råd och tips.

I nätverk där främsta syfte är att bygga själva chefskollektivet välkomnar vi gärna fler deltagare.

 

Fyra steg – så arbetar vi med nätverk och chefshandledning i grupp

Steg 1: Offertförslag

Offertförslag

Efter en inledande dialog med uppdragsgivaren tar vi fram ett första förslag på upplägg, syfte och frågeställningar samt arvode. Offertförslaget innehåller också relevanta referenser om önskvärt.

 

Steg 2: Vi tar fram upplägget

Program, innehåll och upplägg

I syfte att uppnå bästa möjliga anpassning till kundens specifika situation och behov genomför vi samtal med utvalda personer hos uppdragsgivaren. Syftet är att anpassa nätverkets/grupphandledningens innehåll och genomförande med förståelse för verksamhetens och deltagarnas utmaningar, kultur och behov.

Efter genomförda samtal fastställer vi upplägg och inriktning i samråd med uppdragsgivaren.

Datum och plats

Vi fastställer datum och plats. Datum bestäms i samråd mellan uppdragsgivaren och Chefshuset.

Genomförande sker på den plats som passar bäst för uppdragsgivaren. Våra kunder får alltid ett förmånligt erbjudande om att komma till Chefshusets uppskattade, funktionella och personligt omhändertagande konferenslokaler på Nybrogatan 58 i Stockholm.

 

Steg 3: Vi genomför nätverket/grupphandledningen

Ledare

Chefshusets chef- och ledarutvecklare är alla mycket erfarna inom chef- och ledarutveckling, och de har dessutom själva långa erfarenheter som chefer. Flera av dem har belönats med prestigefyllda priser för sina chefskap.

Pedagogik och praktiskt genomförande

Kännetecknande för allt Chefshuset gör är viljan att möta cheferna där de är, och utgå från deras verklighet, kunskaper, erfarenheter och problemställningar.

Vid behov ger vi korta teoretiska föreläsningar för att visa på modeller, metoder, tekniker och strukturer som enkelt kan appliceras i den egna vardagen, kombinerat med tillfälle att hitta sin egna praktiska tillämpning. 

Deltagarna får under nätverket/handledningen rikligt med återkoppling på sina tankar och problem samt råd eller coachning av Chefshusets ledare.

 

Steg 4: Vi följer upp resultatet

För Chefshuset är det självklart att följa upp både hur uppdragsgivaren och deltagarna upplever nätverkets/handledningens olika delar och helhet. Vi gör därför alltid en utvärdering som återrapporteras till kunden. 


Skicka en bokningsförfrågan med nätverkets/handledningens eventuella inriktning, antalet deltagare och ungefärlig starttidpunkt.
Bokningsförfrågan

Har du nätverks- eller handledningsidéer, önskemål eller frågor som du vill diskutera? Lämna dina uppgifter så ringer vi gärna upp dig.
Kontakta mig

Välfungerande ledningsgrupper där cheferna tillsammans leder verksamheten med ökad kraft och i samma riktning vinner organisationens förtroende.

Alla chefer kan behöva en person att rådfråga och samtala med för att kunna hantera situationer på jobbet eller för att komma vidare i sin utveckling.

Om Chefsnätverk och -handledning

Att chefer och ledare från samma verksamhet träffas regelbundet för att diskutera chefsvardagen lyfter såväl individen som verksamheten.

Chefshuset har lång erfarenhet av att anordna och leda interna chefsnätverk och grupphandledning av chefer.

Företagsinterna erbjudanden