Coach & rådgivare

Utveckling av individ, grupp och verksamhet

Det finns ofta lägen där en chef eller chefsgrupp behöver bollplank, vägledning eller annat stöd. Det kan handla om en specifik arbetsuppgift eller krävande situation eller om att utvecklas som individ eller grupp.


Individuell coachning/rådgivning

Alla chefer kan behöva en person att rådfråga och samtala med för att kunna hantera situationer på jobbet eller för att komma vidare i sin utveckling.

Handledning chefsgrupper

Chefsgrupper med hög grad av tillit och förmåga att leda verksamheten i samma riktning är kraftfulla.

Ledningsgrupper

Välfungerande ledningsgrupper där cheferna tillsammans leder verksamheten med ökad kraft och i samma riktning vinner organisationens förtroende.

Chefsstöd i visions- och strategiarbete

Att skapa värde, uppnå något tillsammans och se sitt eget bidrag i detta är människans främsta drivkraft. Att som chef utnyttja den kraften är klokt.

Om Coach & rådgivare

Chefer behöver stöd för att lösa specifika arbetsuppgifter, en krävande situation eller för att utvecklas som individ eller grupp. Helhetsgrepp eller en specifik fråga. Punktinsats eller över tid. Verksamhetens och chefernas behov styr.

Chefshuset har lång erfarenhet av att stödja chefer, ledare och chefsgrupper på alla nivåer och alla typer av verksamheter. Vi har erfarna coacher och konsulter som utmanar, stöder och vägleder.

Coach & rådgivare erbjudanden