Handledning chefsgrupper

Starkare samarbete och hjälp att tillsammans lösa uppgiften

Chefsgrupper på samma nivå och som har samma eller närliggande ansvarsområden är i regel verksamheters oupptäckta diamanter. Samtidigt vet vi att chefers samarbete och sammanhållning är helt avgörande för organisationers resultat och välmående.

Chefsgrupper med hög grad av tillit, värderingsmässig samsyn och en gemensam förmåga att utveckla och leda verksamheten i samma riktning blir oerhört kraftfulla. Dessutom gör det goda samarbetet i regel underverk för varje enskild chefs välmående och prestationsförmåga.

Chefshuset har lång erfarenhet av att handleda chefsgrupper på alla nivåer. Syftet är alltid att styrka individerna och åstadkomma ett effektivt samarbete där cheferna tillsammans och med större arbetsglädje styr verksamheten med ökad kraft och i samma riktning.

Chefshusets handledare är alla mycket erfarna inom chef- och ledarutveckling, strategi- och verksamhetsutveckling samt grupputveckling. Alla har dessutom själva långa erfarenheter som chefer.

Chefshusets upplägg för handledning av chefsgrupper skräddarsys alltid efter nuläget, specifika behov och verksamhetens prioriteringar. Hur omfattande föreslagna insatser är – från punktinsatser till en längre utvecklingsresa – varierar beroende på behov, hur mycket som redan finns på plats i organisationen samt på dynamiken i gruppen.

Exempel på när Handledning av chefsgrupper kan göra stor individ- och verksamhetsnytta är när gruppen

  • står inför en gemensam utmaning
  • drar åt olika håll
  • har samarbetsproblem
  • är oklar över eller ska hitta nya uppdrag och arbetssätt
  • har ett behov av att dela erfarenheter från vardagen.

Handledning av chefsgrupper i kombination med individuell coaching/rådgivning är självklart en möjlighet.

 

Fyra steg – så arbetar vi med handledning av chefsgrupper

Steg 1: Offertförslag

Offertförslag

Efter en inledande dialog med uppdragsgivaren tar vi fram ett första förslag på upplägg, syfte, frågeställningar samt arvode. Offertförslaget innehåller också relevanta referenser om önskvärt.

 

Steg 2: Vi tar fram upplägget

Innehåll och upplägg

I syfte att uppnå bästa möjliga anpassning till kundens specifika situation och behov genomför vi samtal med utvalda personer hos uppdragsgivaren. Syftet är att anpassa innehåll och genomförande med förståelse för verksamheten och chefsgruppens utmaningar, behov och prioriteringar.

Efter genomförda samtal fastställer vi upplägg, inriktning och omfattning i samråd med uppdragsgivaren.

Datum och plats

Vi fastställer datum och plats. Datum bestäms i samråd mellan uppdragsgivaren och Chefshuset.

Genomförande sker på den plats som passar bäst för uppdragsgivaren. Våra kunder får alltid ett förmånligt erbjudande om att komma till Chefshusets uppskattade, funktionella och personligt omhändertagande konferenslokaler på Nybrogatan 58 i Stockholm.

 

Steg 3: Vi genomför

Handledare

Chefshusets konsulter och rådgivare är alla mycket erfarna inom chef- och ledarutveckling, strategi- och verksamhetsutveckling samt grupputveckling. Alla har dessutom själva långa erfarenheter som chefer.

Pedagogik och praktiskt genomförande

Kännetecknande för allt Chefshuset gör är viljan att möta cheferna där de är. Att utgå från deras verklighet, deras kunskaper, erfarenheter och problemställningar.

Vid behov ger vi korta teoretiska föreläsningar för att visa på modeller, metoder, tekniker och strukturer som enkelt kan appliceras i den egna vardagen – kombinerat med tillfälle att hitta sin egna praktiska tillämpning. 

Chefsgruppen får under handledningen rikligt med återkoppling på sina tankar och problem, samt råd eller coachning av Chefshusets handledare.

 

Steg 4: Vi följer upp resultatet

För Chefshuset är det självklart att följa upp både hur uppdragsgivaren och deltagarna upplever handledningens olika delar och helhet. Vi gör därför alltid en utvärdering som återrapporteras till kunden. 


Skicka en bokningsförfrågan med några få ord om chefsgruppens behov/utmaning, antal deltagare och ungefärlig starttidpunkt.
Bokningsförfrågan

Har du handledningsidéer, önskemål eller frågor som du vill diskutera? Lämna dina uppgifter så ringer vi gärna upp dig.
Kontakta mig

Välfungerande ledningsgrupper där cheferna tillsammans leder verksamheten med större kraft och i samma riktning vinner organisationens förtroende.

Alla chefer kan behöva en person att rådfråga och samtala med för att kunna hantera situationer på jobbet eller för att komma vidare i sin utveckling.

Om Handledning chefsgrupp

Chefsgrupper på samma nivå och som har samma eller närliggande ansvarsområden kan med rätt förutsättningar bli oerhört kraftfulla. Det goda samarbetet gör i regel också underverk för varje enskild chefs välmående och prestationsförmåga.

Chefshuset har lång erfarenhet från att handleda chefsgrupper på alla nivåer och alla typer av verksamheter.

Coach & rådgivare erbjudanden