Strategi- och målstyrningsarbete

Verksamhetsstyrning med människan i fokus – från överordnad målbild till individuella mål

Att skapa värde för andra, uppnå något tillsammans och se sitt eget bidrag till detta är människans främsta drivkraft. Att som chef utnyttja den kraften är klokt.

Våra organisationer har i regel gott om verksamhetsplanering och siffermål, men de varken inspirerar eller ger riktning. Såväl chefer som medarbetare behöver tydliga och engagerande målbilder, och att se sitt bidrag till dessa för att prestera som bäst.

Varje chefs viktigaste uppgift är att lyfta blicken och inte låta frågan om vad som är meningen med det hela och vart vi är på väg prioriteras bort, till fördel för vardagens alltuppslukande kortsiktiga och operativa frågor. Samtidigt beskriver majoriteten chefer sin vardag som splittrad, stressig och händelsestyrd där det långsiktiga aldrig hinns med. Det har en olycklig påverkan inte bara på chefers hälsa och arbetsglädje, utan också på medarbetarnas engagemang och verksamheten som helhet.

Många chefer drar sig för att ta sig an strategi- och målarbetet och det är inte bara brist på tid som är förklaringen. Också svag övertygelse om nyttan och brist på konkret kunskap om hur man tar sig an uppgiften är rimliga orsaker. Det är inte konstigt, för det är inte självklart hur man som chef jobbar med strategi- och målarbetet. Alla behöver få lära sig.

Chefshuset har djup insikt och förståelse för chefsvardagen, och har därför utvecklat ett tidseffektivt och pragmatiskt arbetssätt för att ta chefer, chefsgrupper eller chefer och deras medarbetare genom strategi- och målstyrningsarbete. Vi har lång erfarenhet av att stödja chefer på alla nivåer i detta för dem viktiga arbete. Chefshusets konsulter är alla mycket erfarna inom strategi- och verksamhetsutveckling samt chef- och ledarutveckling. Alla har dessutom själva långa erfarenheter som chefer.

Chefshusets upplägg för stöd genom Strategi- och målstyrningsarbete skräddarsys alltid efter nuläget, specifika behov och verksamhetens prioriteringar. Hur omfattande föreslagna insatser är – från punktinsatser till en längre utvecklingsresa – varierar beroende på behov och hur mycket som redan finns på plats i organisationen.

 

Fyra steg – så arbetar vi med Strategi- och målstyrning

Steg 1: Offertförslag

Offertförslag

Efter en inledande dialog med uppdragsgivaren tar vi fram ett första förslag på upplägg, syfte, frågeställningar samt arvode. Offertförslaget innehåller också relevanta referenser om önskvärt.

 

Steg 2: Vi tar fram upplägget

Innehåll och upplägg

I syfte att uppnå bästa möjliga anpassning till kundens specifika situation och behov genomför vi samtal med utvalda personer hos uppdragsgivaren. Syftet är att anpassa innehåll och genomförande med förståelse för verksamheten och chefsgruppens utmaningar, behov och prioriteringar.

Efter genomförda samtal fastställer vi upplägg, inriktning och omfattning i samråd med uppdragsgivaren.

Datum och plats

Vi fastställer datum och plats. Datum bestäms i samråd mellan uppdragsgivaren och Chefshuset.

Genomförande sker på den plats som passar bäst för uppdragsgivaren. Våra kunder får alltid ett förmånligt erbjudande om att komma till Chefshusets uppskattade, funktionella och personligt omhändertagande konferenslokaler på Nybrogatan 58 i Stockholm.

 

Steg 3: Vi genomför

Konsulter

Chefshusets konsulter är alla mycket erfarna inom strategi- och verksamhetsutveckling samt chef- och ledarutveckling. Alla har dessutom själva långa erfarenheter som chefer.

Arbetsmöten

Chefshusets strategi- och målarbete sker främst genom att vi genomför halv- och heldags arbetsmöten. Mellan mötena kan deltagarna få uppgifter att jobba med samt eventuellt individuell chefscoachning. Vi använder också enkäter, 360 utvärderingar och liknande för att effektivisera mötestiden.

Vid behov ger vi korta teoretiska föreläsningar för att visa på modeller, metoder, tekniker och strukturer som kan appliceras i arbetet. 

 

Steg 4: Vi följer upp resultatet

För Chefshuset är det självklart att följa upp både hur uppdragsgivaren och deltagarna upplever arbetsprocessens olika delar och helhet. Vi gör därför alltid en utvärdering som återrapporteras till kunden. 


Skicka en bokningsförfrågan med några få ord om behovet och ungefärlig starttidpunkt.
Bokningsförfrågan

Har du idéer, önskemål eller frågor som du vill diskutera? Lämna dina uppgifter så ringer vi gärna upp dig.
Vi kontaktar dig

Välfungerande ledningsgrupper där cheferna tillsammans leder verksamheten med större kraft och i samma riktning vinner organisationens förtroende.

Alla chefer kan behöva en person att rådfråga och samtala med för att kunna hantera situationer på jobbet eller för att komma vidare i sin utveckling.

Om Strategi- och målstyrningsarbete

Att skapa värde, att uppnå något tillsammans och att se sitt eget bidrag i detta är människans främsta drivkraft. Att som chef utnyttja den kraften är klokt.

Chefshuset har ett tidseffektivt och pragmatiskt arbetssätt samt lång erfarenhet av att stödja chefer på alla nivåer genom strategi- och målstyrningsarbete.Coach & rådgivare erbjudanden