Leda genom konsekvenser

– Lärdomar från aktuella chefshändelser

Det finns kända chefer som skyller på företrädaren, som låter sexuella trakasserare hållas, som medvetet bryter lagen för att verksamheten inte ska strula, som ogenomtänkt tackar ja till möten eller som inte följer de lagar de själva har drivit igenom. 

Chefshusets vd Vibeke Pålhaugen skriver varje vecka en ledarskapsblogg som tar upp aktuella chefs- och ledarskapshändelser. Bloggen läses av tusentals chefer och ger inte sällan upphov till reflektioner kring arbetsplatsens eller det egna chef- och ledarskapet.

Med bas i verkliga chefshändelser från medierna tar Leda genom konsekvenser för sig av ett ämne som är allmängiltigt för alla chefer på alla nivåer, nämligen att allt chefer gör eller inte gör får konsekvenser. Och oftare än andras är ett chefsbeteende helt enkelt mer smittsamt neråt i organisationen. Som chef räcker det därför inte att vara medveten om konsekvenserna av sitt egna beteende. Minst lika viktigt är att se till att det medarbetarna gör och säger får rätt konsekvenser.

Under föreläsningen Leda genom konsekvenser går vi genom frågor som: 

  • Grundläggande ledarskaps- och beteendeteorier
  • Olika typer av konsekvenser på arbetsplatsen
  • Chefens förebildsroll, beteende och förtroende
  • Leda medarbetarna genom konsekvenser
  • Chefers makt är inte vad den varit
  • Vikten att som chef ta hand om sig själv

Upplägg och metodik

Vi besöker din verksamhet, och det korta, konkreta och stimulerande innehållet ska ge insikter och verktyg som omedelbart går att omsätta till praktisk nytta i chefsvardagen. Samtidigt får cheferna en gemensam upplevelse som skapar förutsättningar för ökad samhörighet och att förändring faktiskt sker. 

60–90 minuter. Alla föreläsare har lång erfarenhet som föreläsare, chef- och ledarutvecklare, och sist men inte minst har alla lång erfarenhet som chefer.

Under föreläsningarna varvar vi teori med interaktivitet och korta praktiska övningar. Praktiska exempel från verkligheten är också en viktig del av metodiken. 


Målgrupp

Expressformatet passar utmärkt som utvecklingsinsats i samband med exempelvis interna utbildningar, ledningsgruppsmöten, chefssamlingar, ledarforum, chefskonferenser och hr-dagar. 

Pris

15 000 SEK exklusive moms för en standard Chefsexpressföreläsning för upp till 40 deltagare.

Priset avser förberedelser, restid och genomförande inom Stockholms län, samt föreläsningsmaterial till deltagarna. För uppdrag utanför Stockholms län tillkommer vissa kostnader beroende på resekostnader och -tid. 


Skicka en bokningsförfrågan med dag, tid och plats.
Skicka bokningsförfrågan

Ladda ner produktblad som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Hittar du inte föreläsningen du hade tänkt dig, har du frågor eller vill du ha referenser? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också halvdagskurser för interna chefsgrupper där mer utrymme ges för cheferna att öva, diskutera och reflektera.

Om Chefsexpress

Chefsexpress är föreläsningar baserade på ett antal aktuella chef- och ledarskapsfrågor.

Föreläsningarna passar utmärkt som inspiration och utvecklingsinsats i samband med exempelvis chefssamlingar, ledarforum, interna utbildningar, ledningsgruppsmöten, chefskonferenser eller hr-dagar.

Upplägg: 60–90 minuter
Pris: 15 000 SEK

Våra föreläsningar